Proforma bestelling / Order
Kimberley's Petals on Facebook

Cookies moeten ingeschakeld zijn! / Cookies have to be enabled!

Gebruik dit formulier om een bestelling te plaatsen.
Use this form to submit an order.
(Velden met * moeten ingevuld worden / Fields with * have to be submitted)

Vul a.u.b. alle onderstaande gegevens in:
Please submit all requested information below:

Naam / Name *
E-mail *
Adres / Address *
Postcode en woonplaats / Postal code and city *
Land / Country *
Tel / Phone *
Datum levering / Date of delivery *
Type product / Kind of product *
Toelichting: / Addidtional information:               

Ik ga accoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden / I accept the terms and conditions stated on this page
  Voorwaarden:
  • De geplaatste bestelling wordt in behandeling genomen en wordt eventueel defintief gemaakt na contact met de persoon die de bestelling geplaatst heeft.
  • De hier geplaatste bestelling leidt tot geen enkele verplichting voor alle partijen, totdat de bestelling defintief gemaakt is.
  • De hier ingevulde gegevens worden in geen enkele database opgeslagen. Mocht u reeds eerder een bestelling geplaatst hebben, bij deze toch het verzoek om alle gegevens in te vullen.
Conditions:
  • The order submitted of this page will be reviewed and may become definite via contact with the person who has placed this order.
  • The order submitted on this page will lead to no obligations for all parties involved, until the order has become definite.
  • The data submitted here will not be stored in any database. Even in case you have submitted an order before, the request remains to submit all requested data.
Afbeeldingverificatie
Om dit formulier te kunnen verzenden,
voer de code in die hiernaast te zien is:
Please enter the code from the image:

*


Copyright © 2007 - 2024 Kimberley Piras-Solberg / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden / All rights reserved.